Events

Lok Suraj Abhiyan 2018
Lok Suraj Abhiyan 2018

Start: 12/02/2018 End: 30/04/2019

Venue: At Lok Suraj Samadhan Shivirs, Balodabazar-Bhatapara

No Image
Preparation of Election 2018

Start: 19/07/2018 End: 13/01/2019

Venue: District Election Office : District Balodabazar-Bhatapara