Close

Daily Expenditure of Candidates

44 – Kasdol

S. No. Candidate Name Expenditure Report
1

Dhaniram Dhiwar

07-11-2023  14-11-2023
2

Dr. D. D. Bartamsi

11-11-2023  14-11-2023
3

Manharandas Gurugosai

09-11-2023  14-11-2023
4

Sandeep Sahu

07-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
5

Amrika Sahu

08-11-2023  10-11-2023  15-11-2023
6

Gop Kumar Patel

08-11-2023  15-11-2023
7

Chhabilal Paikara

08-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
8

Jagjivan Ram Satnami

07-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
9

Dr. Devesh Verma

07-11-2023  10-11-2023  26-11-2023
10

Dhanesh Kumar Koshle

10-11-2023  26-11-2023
11

Parmeshwari Paikara

09-11-2023  10-11-2023  15-11-2023
12

Dr. Purushottam Soni

10-11-2023  26-11-2023
13

Krishna Kumar

07-11-2023  14-11-2023
14

Gore Lal Sahu

07-11-2023  11-11-2023  14-11-2023
15

Dhani Ram Kewat

25-11-2023
16

Preet Lal Kurre

08-11-2023  14-11-2023
17

Manoj Kumar Adil

08-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
18

Leeladhar Nishad

15-11-2023
19

Shailendra

15-11-2023
20

Sandeep Sahu

14-11-2023

45 – Balodabazar

S. No. Candidate Name Expenditure Report
1

Tank Ram Verma

07-11-2023  11-11-2023  26-11-2023
2

Yogesh Kumar Sahu

07-11-2023  11-11-2023  17-11-2023
3

Rajkumar Patre (lawyer)

07-11-2023  11-11-2023  26-11-2023
4

Shailesh Nitin Trivedi

07-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
5

Santosh Yadu

07-11-2023  11-11-2023  14-11-2023
6

Gaukaran Nishad (Advocate)

07-11-2023  11-11-2023  14-11-2023
7

Dashrath Jaiswal

07-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
8

Durgeshwari Devi Ghritalhare

08-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
9

Indrajit Sahu

07-11-2023  10-11-2023  14-11-2023
10

Narottam Das Banjare

08-11-2023  11-11-2023  26-11-2023
11

Neelam Sanjay Bhardwaj

07-11-2023  11-11-2023  14-11-2023

46 – Bhatapara

S. No. Candidate Name Expenditure Report
1

Indra Sao

08-11-2023  11-11-2023  15-11-2023
2

Khemdas Tandon

25-11-2023
3

Jitendra Banjare (Jittu)

09-11-2023  26-11-2023
4

Shivratan Sharma

26-11-2023
5

Chandrakant Yadu (Baba Bhai)

11-11-2023  26-11-2023
6

Dayashankar Nishad

26-11-2023
7

Manohar Sahu

08-11-2023  11-11-2023  26-11-2023
8

Krishna Banjare

09-11-2023  15-11-2023
9

Gopal Nat

15-11-2023
10

Dev Prasad Koshle

26-11-2023
11

Naresh Kumar Koshle

26-11-2023
12

Panchram

09-11-2023  26-11-2023
13

Prakash Diwakar

26-11-2023
14

Pravin Kumar Sahu

26-11-2023
15

Byasnarayan Verma

14-11-2023
16

Rakesh Kumar

15-11-2023
17

Rajendra Kumar Jangde

26-11-2023
18

Radhe Lal Mirjha

26-11-2023
19

Resham Lal Jogi

15-11-2023
20

Sunita Dehri

26-11-2023
21

Surendra Kumar Yadu

26-11-2023
22

Sevak Ram Sahu

23-11-2023
23

Santosh Dhruw

26-11-2023